Как се Рециклира Отпадно Олио?

биодизел

Производство на биодизел от отработено олио

Една от основните суровини за производството на биодизел е отпадното олио от заведенията и ресторанти.

Процесът на производство на биодизел се нарича трансестерификация.

За производството на биодизел от отработено олио се използват основно три процеса.

  • катализирана с основа трансестерификация на маслото
  • директно киселинно катализирана трансестерификация на маслото
  • превръщане на олиото в неговите мастни киселини и след това в биодизел

Растителното олио се състои главно от триглицериди, които съдържат три естери на мастни киселини, свързани с една единствена молекула глицерин.

В процеса на трансестерификация триглицеридите реагират със смес от метилов алкохол и натриев хидроксид, така че естерите на мастни киселини се откъсват от глицериновата молекула и се свързват с метиловата група от метиловия алкохол.

Може да се използва и калиев хидроксид, който е предпочитан от много производители на биодизел.

ЗАПОЧНИ ДА РЕЦИКЛИРАШ ОТРАБОТЕНОТО ОЛИО СЕГА

Ако имате ресторант или заведение и имате отпадъчно олио, започнете да го рециклирате. Обадете ни се и ние ще дойдем на място да го изкупим от Вас.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА БИОДИЗЕЛА И НАШИТЕ ЕКО ПРОДУКТИ