Какво е Биодизел?

Биодизелът като гориво

eco-shortcode-image-3Биодизелът е биогориво, произведено от растителни масла или животински мазнини. Той притежава характеристики, близки до тези на петролния дизел и се смята за особено подходящ като гориво за стандартните дизелови двигатели, без да са необходими допълнителни модификации.

Биодизелът подобрява работата на двигателя, увеличава мощността му, не съдържа сяра, намалява разхода на гориво и не на последно място, биодизелът е по-евтин от конвенционалния дизел, тъй като не се облага с акциз.

Това е най-перспективното и екологично чисто гориво.

Биодизелът може да се използва в чист вид и като добавка към обикновения дизел.

Предимства на биодизела

  • Добиване от възобновяеми енергийни източници.
  • Не замърсява околната среда.
  • Изгарянето на този вид гориво в цилиндъра на двигателя не е съпроводено с образуването на нагар и отделянето на т.н. сажди.
  • Биодизелът е екологично чисто гориво, използването му намалява парниковия ефект на изгорелите от автомобила газове.
  • Подходящ е за самостоятелна употреба или като добавка към дизеловото гориво.
  • Поради по-високата му температура на запалване е по-безопасен за съхранение.
  • Оказва благоприятно въздействие върху двигателите и удължава живота им.

ЗАПОЧНИ ДА РЕЦИКЛИРАШ ОТРАБОТЕНОТО ОЛИО СЕГА

Ако имате ресторант или заведение и имате отпадъчно олио, започнете да го рециклирате. Обадете ни се и ние ще дойдем на място да го изкупим от Вас.

РАЗБЕРЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА БИОДИЗЕЛА И НАШИТЕ ЕКО ПРОДУКТИ